Court22

Coins - Friskvårds-coins

Updated

Om du vill betala en hel bana med coins förutsätter detta att du har vanliga coins på din profil och inte det som kallas friskvårds-coins. Detta då friskvård är hårt bundet till att du endast kan betala din del med dem. Det fungerar på detta sätt då skatterverket endast godkänner friskvårdsbidraget om man kan redovisa att man endast betalat för sig själv. 

warning Created with Sketch.